Kurs C# Od Podstaw: Podstawy

Kurs C# Od Podstaw: Podstawy

Kurs online z programowania w C# i .NET. 21 modułów zawierające nagrania krok po kroku.

Dzień 1: Jak przejść Wyzwanie 21 dni?

Powitanie
Na czym polega Wyzwanie 21 Dni?
Kim jest Twój instruktor?
Bonus dla Aktywnych
Zamknięta Grupa Początkujących Programistów .NET (PREMIUM)
Spotkania LIVE z Mentorem (PREMIUM)
Jak otrzymać Certyfikat ukończenia? (PREMIUM)
Zadania Domowe (PREMIUM)
Dzień 2: Wprowadzenie do .NET

Instalacja .NET Framework
Visual Studio Code
Po co dwa .NET Framework’i?
.NET Runtime vs .NET Framework
Praca z konsolą
Pierwsza Aplikacja
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 3: Pierwsza Aplikacja

Konfiguracja Visual Studio Code
Pliki generowane podczas budowania
Uruchomienie aplikacji z artefaktów
Obsługa argumentów aplikacji
Debugowanie w Visual Studio Code
Zadanie zlecone przez Szefa
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 4: Zmienne i podstawowe operacje

Instrukcja if i bloki kodu
Praca z IntelliSense
Zmienne
Praca ze zmiennymi
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 5: Tablice, Listy i Klasy

Tablice
Pętla foreach
Listy
Praca z listami
Definiowanie klas
Organizacja klas w projekcie
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 6: Metody w klasie

Metody
Static
Przykładowa implementacja metody
Zwracanie obiektów
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 7: Testowanie

Testy jednostkowe
Projekt testowy
Pierwszy test
Referencje projektów w Visual Studio Code
Testowanie metod
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 8: Typy referencyjne i wartościowe

Typy referencyjne i wartościowe
Tworzenie pliku solucji
Typy referencyjne
Tworzenie property
Porównanie referencji
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 9: Przekazywanie Parametrów

Przekazywanie przez wartość
Przekazywanie przez referencje
Obsługa out
Uzycie ref z typami wartościowymi
Analiza typów
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 10: Pamięć i operatory logiczne

String jako wyjątkowy typ referencyjny
Garbage Collector
Warunki wewnątrz if
Operatory logiczne
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 11: Pętle i przerwania

Pętla do while
Pętla while
Pętla for
Dyrektywa break
Dyrektywa continue
Dyrektywa goto
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 12: Switch’e i Wyjątki

Switch
Switch z warunkami
Interakcja aplikacji konsolowej z użytkownikiem
Wyjątki
Obsługa wyjątków
Blok finally
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 13: Różne rodzaje zmiennych

Przeciążanie metod
Gettery i Settery
Użycie readonly
Użycie const
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 14: Delegaty i Zdarzenia

Czym są delegaty
Uruchamianie wielu metod z użyciem jednego delegata
Zdarzenia (event)
Subskrybowanie się na zdarzenia
Odsubskrybowanie od zdarzeń
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 15: Programowanie Obiektowe

3 fundamenty Programowania Obiektowego
Dziedziczenie
Klasa bazowa
System.Object
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 16: Abstrakcja i Interface

Ekstrakcja metod
Klasa abstrakcyjna
Interface
Interface i klasa abstrakcyjna razem
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 17: Praca w interface’ami

Przykładowa implementacja interface’u
Zastosowanie polimorfizmu
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 18: Refactoring

Refactoring obecnego rozwiązania w Visual Studio Code
Ostatnie poprawki aplikacji konsolowej
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 19: Własny Projekt

Twój własny projekt
Praca z Visual Studio 2019
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 20: Certyfikat i wsparcie

Przygotowanie aplikacji do publikacji
Jak otrzymać Certyfikat? (PREMIUM)
Zadanie Domowe (PREMIUM)
Dzień 21: Kontynuacja nauki

BONUS: Szkolenie – Zaawansowane Programowanie w C#? (LIVE 15.11.2021)
Zakończenie

Copyright © 2024 GOTOIT sp. z o.o.


RegulaminPolityka Prywatności