Fundamenty Testów w C# dla Developera i Testera

Fundamenty Testów w C# dla Developera i Testera

Kurs online Fundamenty Testów w C#, czyli podstawy testów które musi znać każdy programista i tester.

 1. Wstęp do testów w C#
 2. Przywitanie
 3. Wprowadzenie do testów w C#
 4. Dlaczego pisać testy?
 5. Testy a Testerzy w projekcie
 6. Narzędzia do testowania w .NET
 7. Podsumowanie
 8. Pierwszy wzorcowy test w C#
 9. Tworzenie pierwszego testu
 10. Test krok po kroku
 11. Tworzenie projektu testowego
 12. Test Inconclusive
 13. Arrange, Act, Assert
 14. Tworzenie różnych przypadków testów
 15. Pokrycie kodu testami
 16. Podsumowanie i zadanie domowe
 17. Dobre praktyki w tworzeniu testów
 18. Wprowadzenie do dobrych praktyk
 19. Zmienne wspóldzielone
 20. Zastosowanie TestContext
 21. Plik konfiguracyjny w testach
 22. Przygotowanie danych do testów
 23. Refactor i klasa bazowa w testach
 24. Podsumowanie i zadanie domowe
 25. Inicjalizacja i czyszczenie testów
 26. Wstęp do sposobów inicjalizacji testów
 27. Atrybuty do inicjalizacji i sprzątania
 28. Zastosowanie AssemblyInitialize
 29. Zastosowanie ClassInitialize
 30. Zastosowanie TestInitialize
 31. Podsumowanie i zadanie domowe
 32. Organizacja testów za pomocą atrybutów
 33. Wstęp do atrybutów
 34. Opisy testów oraz logowanie do konsoli
 35. Atrybuty do grupowania testów
 36. Atrybuty Ignore i Timeout
 37. Atrubyty to różnych Test Case’ów
 38. Deploy pliku do testów
 39. Podsumowanie i zadanie domowe
 40. Assert i dobre praktyki
 41. Wstęp do Assert i dobrych praktyk
 42. Asserty do stringów
 43. Asserty do obiektów
 44. Asserty do kolekcji
 45. Podsumowanie i zadanie domowe
 46. Data Driven Testing
 47. Wykorzystanie bazy danych do przechowywania danych testowych
 48. Tworzenie bazy z danymi testowymi
 49. Konfiguracja połączenia testów z bazą danych
 50. Tworzenie testu z użyciem danych z bazy
 51. Podsumowanie i zadanie domowe
 52. Automatyzacja uruchomień
 53. Wstęp do automatyzacji testów
 54. Sposoby wykorzystania dotnet test
 55. Podsumowanie i zadanie domowe
 56. Zakończenie

Zakończnenie kursu

Zamówienie

Kategorie:

299.00

PLN

Zamów

Copyright © 2024 GOTOIT sp. z o.o.


RegulaminPolityka Prywatności